28/03/21 Konuşma #

KP Brehmer ve Veriyi Kullanmanın Binbir Yolu

Arter’in ev sahipliği yaptığı KP Brehmer: Büyük Resim sergisi bağlamında Cem ‘KP Brehmer ve Veriyi Kullanmanın Binbir Yolu’ başlıklı bir konuşma yaptı. Çevrimiçi gerçekleşen konuşmasında Cem, Brehmer’in veriyle –verinin toplanması, seçilmesi, görselleştirilmesi ve yorumlanmasıyla– kurduğu farklı ilişki biçimlerini inceledi ve sanatçının kapsamlı üretiminin bir bölümünü bilgi grafikleri tarihi bağlamında konumlandırmaya ve anlamlandırmaya çalıştı.

 

 

KP Brehmer’in veri grafiklerinin ideolojik işlevine yaptığı vurgunun, kişisel veri biriktirme ve görselleştirme pratiklerine duyduğu ilginin ve ‘sanat dünyası’na veri grafiklerini çeşitli yöntemlerle dahil etme yönündeki öncü çabalarının değerlendirildiği konuşmada, KP Brehmer’in günümüzde yeni teknolojilerle ortaya çıkan veya merkezileşen birçok sorunsalla temas hâlindeki pratiği benzer güncel örneklerle birlikte yorumlandı.

27/03/16 İş # ,

‘Vertigo’ Başlıyor

IMG_7433

 

30 Nisan’da Arter’de başlayacak olan Murat Akagündüz’ün Vertigo sergisi, sanatçının 13 adet “Kaf” serisi resmini biraraya getiriyor. Sanatçı bu yeni resim serisinde yeryüzündeki en yüksek dağ zirvelerinin Google Earth üzerindeki görüntülerini betimliyor. Biz de Akagündüz’ün “Kaf” serisindeki kavramlardan yola çıkarak bir optik ilüzyon tekniği ile serginin afişini ve kitabını tasarladık.

 

IMG_7065

 

vertigo_kitap01