Vertigo

Murat Akagündüz’ün Vertigo sergisi sanatçının 13 adet “Kaf” serisi resmini biraraya getiriyor. Sanatçı bu yeni resim serisinde yeryüzündeki en yüksek dağ zirvelerinin Google Earth üzerindeki görüntülerini betimliyor. Doğayı resmetmek için dijital verinin aracılığına başvurmak, resim eyleminin kendisini ne şekilde dönüştürür? Sergi, yeryüzüyle kurduğumuz ilişkideki dijital dolayımın varoluşsal sonuçlarına ve imge üretimi üzerindeki etkilerine dair bir sorgulama içeriyor. Seriye ismini veren Kaf Dağı mitolojik bir anlatıyı öne çıkarırken, seriyi oluşturan her bir resim, ismini görüntünün Google Earth üzerindeki enlem ve boylam koordinatlarından alıyor. Alp-Himalaya sıradağlarının üç kıtaya yayılan zirvelerini sunarken, elimize adeta Kaf Dağı’nın koordinatlarını tutuşturan Akagündüz, beyazın algıya meydan okuyan tek renkli tonlarının karşısına dijital haritanın matematik kesinliğini koyarak görsel temsiliyetin asgari koşullarını araştırıyor. Beyazın tek renkli kullanımı içinde bir dil oluşturan “Kaf” serisi, bu koşulları olabilecek en sade ışık ve gölge ilişkisine indirgeyerek, görsel algı eşiğinin sınırına yaklaşıyor.

TARİH
03.2016
MÜŞTERİ
Arter
YAPILAN
Kimlik Tasarımı, Afiş Tasarımı, Yayın Tasarımı

Akagündüz’ün “Kaf” serisindeki “performatif, zaman, ışık, meditasyon, baş dönmesi” gibi kavramlardan yola çıkarak afişi bir optik ilüzyon tekniği ile tasarladık. “Vertigo” başlığının okunurluğu, “Kaf” serisindeki resimlerin algılanışı gibi, uzaklık, açı, ışık, bakma süresi gibi parametrelere göre değişiyor.

Yukarıdaki kitap fotoğrafları (detay fotoğrafları hariç) Ali Taptık tarafından çekilmiştir.